Algemene voorwaarden

 • 1. Bepalingen

  1.1 Catchdomein.nl is de naam van de website.

  1.2 Onder ‘Bieder’ wordt verstaan: de rechts- of natuurlijke persoon waarmee Catchdomein in onderhandeling is.

  1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

  1.4 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

      

  2. Algemeen

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en biedingen tussen Catchdomein en Bieder

  2.2 Catchdomein behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

  2.3 Bij het uitbrengen van een bod op Catchdomein.nl is de bieder verplicht om het domein bij Catchdomein over te nemen.

   

  3. Betalingen

  3.1 Catchdomein zal zorgdragen dat de verhuistoken(s) / autorisatiecode(s) direct na betaling worden overgedragen aan de Bieder.

  3.2 Catchdomein is in de mogelijkheid wanneer dit gewenst is een kwitantie voor betaling(en) te sturen.

  3.3 Alle betalingen zijn excl. BTW (wanneer dit veranderd zullen we de Algemene voorwaarden direct aanpassen)

  3.4 Na betaling ontvangt de Bieder des gewenst een kwitantie van Catchdomein.

   

  4. Verplichtingen van de Bieder

  4.1 Na de betaling ontvangt de bieder de verhuistoken(s) / Autorisatiecode(s) en word verwacht dat het domein ook per direct overgeschreven wordt en op naam gezet word van de bieder.
   

  5. Geheimhouding en gegevensverwerking

  5.1 Zowel Bieder als Catchdomein zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.